Vlhnú Vám múry,
objavuje sa Vám v pivnici voda?

Veľmi pravdepodobne
máte problém
s priesakovými vodami!
    Presakovanie vody do budov má mnoho príčin. Podzemná voda a zlá izolácia základov je len jedna z nich. Môže to byť porušený dažďový zvod, netesná strecha, zle tesniaci spoj kanali-zácie alebo vodovodného potrubia či rozvodu kúrenia. A aby toho nebolo málo, zdroj priesa-kovej vody pritom nemusí byť vo Vašom objekte, ale aj v jej okolí.  Na ulici kdesi pod chodníkom prasklo vodovodné potrubie a voda si našla cestu do Vášho suterénu, dažďový zvod suseda je zle odvedený, hlboké základy blízkeho domu vzduli hladinu podzemnej vody a Váš dom nemá tlakovú izoláciu. Príčin môže byť naozaj veľa.
    A napokon najhorší prípad zo všetkých - môže ísť, a často aj ide, o kombináciu viacerých príčin súčasne.
    Povedať, čo robiť v tejto zložitej situácii nie je jednoduché. Najmä ak nie je možné usku-točniť dodatočnú izoláciu budovy alebo sanačné omietky už dávno zlyhali. A ďalšie sanačné práce sa už javia ako vopred vyhodené peniaze.
Priesak pri podlahe suterénu
Priesak z praskliny betónovej steny
Priesak zaplavujúci pivnicu
Priesak pod podlahou v obývacej izbe
   Ponúkame Vám riešenie!
   Príčiny zavĺhania a priesakov vody do budovy sa nedajú zistiť za okamih ale aj keď to trvá dlhšie, stojí to zato. Je potrebné vykonať prie-skum priesakov, ktorý postupne vylúči alebo naopak potvrdí všetky možné zdroje priesakov, ktoré vytvárajú problém v budove. Výsledkom našej práce je návrh stavebných, konštrukčných úprav či prevádzkových opatrení, ktoré povedú k odstráneniu zdroja priesakovej vody alebo k  eli-minácii jeho vplyvu.

    Je zbytočné robiť drahé opatrenia, pokiaľ nie je odhalená príčina zatekania. Firma Hofmit, s.r.o., Nitra, Vám pomôže odhaliť príčinu Vašich problémov a navrhnúť riešenie.
     Zisťovaniu priesakov do budov sa venujeme od r. 1990. Viac ako 25 rokov praxe, desiatky úspešne riešených úloh a bohaté skúsenosti umožnia aj vo Vašom prípade odstrániť priesa-kové vody z Vášho domu alebo budovy.
Untitled Page
a
priesaky  zatekanie  do budov

UPOZORNENIE

Z kapacitn
ých dôvodov sa v súčasnosti nemôžeme venovať riešenu priesakov do rodinných domov.
Ďakujeme za pochopenie.

Hofmit, s.r.o.