Kontak
HOFMIT, s.r.o.
Nová 1090/5
949 01 Nitra

e-mail: info@prisaky.sk
Mobil: 0949 303 427
a
priesaky  zatekanie  do budov
Untitled Page
Ak máte problém so zavĺhaním alebo zatekaním vody do vášho domu, budovy, objektu a chcete ho riešiť, zašlite nám e-mailom nasledovné informácie:

poloha budovy
adresa alebo názov lokality, súradnice GPS a pod.

charakter budovy
napr. rodinný dom, bytovka, administratívna budova, výrobná hala, kaštiel, kúria, kostol

vek budovy
historická stavba, staršia stavba, novostavba - približný dátum uvedenia stavby do užívania, rok rekonštrukcie a pod.

miesto/miesta presakovania
popis miest v budove, kde sa priesaková voda prejavuje

čas presakovania
od kedy sa priesaky začali objavovať

charakter presakovania
vlhnutie múrov, vytekanie vody na podlahu, zaplavovanie priestorov, stekanie vody po stenách
a pod.

častosť presakovania
priesaková voda sa objavuje trvale, periodicky, občas - náhodne, po dažďoch a pod.

Na základe Vašich informácii Vám navrhneme ďalší postup.

UPOZORNENIE

Z kapacitn
ých dôvodov sa v súčasnosti nemôžeme venovať riešenu priesakov do rodinných domov.
Ďakujeme za pochopenie.

HOFMIT, s.r.o.